Kurssi: Puhtaasti paras ja Reilusti paras -verkkokoulutus, SUEK ry | Kavioura-oppimisympäristö

 • Yleinen

  Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioista ja kilpailumanipulaatiosta. Urheilutoimijat ovat sitoutuneita reiluun peliin ja edistävät aktiivisesti puhdasta urheilua. Urheilijat tekevät tietoisia päätöksiä puhtaan ja reilun urheilun puolesta ja dopingrikkomuksia ei tehdä vahingossa. Tavoitteena on, että yhä useampi urheilija tutustuu antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksen kautta.


  Puhtaasti paras -verkkokoulutus

  Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu antidopingsäännöstöihin, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2021. 

  Lajiliitot, urheiluseurat ja oppilaitokset pystyvät käyttämään verkkokoulutusta itsenäisesti omissa urheilija- ja valmentajakoulutuksissaan. Verkkokoulutuksen avulla pystytään esimerkiksi varmistamaan kisoihin lähtevän joukkueen tai oman seuran urheilijoiden tietämys antidopingasioista tai sitä voidaan käyttää osana valmentajakoulutusta. Lajiliitto voi pyytää SUEKilta listan kaikista oman lajinsa koulutuksen suorittaneista henkilöistä. Koulutuksen suorittamisesta saa myös diplomin, jolla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

  Verkkokoulutus kokonaisuudessaan suositellaan tehtäväksi vähintään kahden vuoden välein. Uusi antidopingsäännöstö tuli voimaan vuoden 2021 alusta ja sen myötä vanhat suoritukset nollaantuivat ja kaikkien tulee tehdä uusi päivitetty koulutus kokonaisuudessaan.

  Siirry kurssille https://suek.fi/koulutus/koulutusmateriaalit/puhtaasti-paras-verkkokoulutus/


  Reilusti paras -verkkokoulutus

  Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. 

  Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat järjestelmään. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

  Verkkokoulutuksen voi tehdä myös mobiililaitteilla. Verkkokoulutuksen suorittamisen jälkeen aiheisiin pääsee palaamaan uudelleen vapaassa järjestyksessä.

  Reilusti paras -verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

  • Kilpailumanipulaatio ilmiönä
  • Kilpailumanipulaation muodot
  • Urheilijan ja urheilutoimijan houkuttelu
  • Kilpailumanipulaation seuraukset
  • Torjunta ja puuttuminen
  • Oikeudet ja velvollisuudet

  Reilusti paras -verkkokoulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi.

  Siirry kurssille https://suek.fi/koulutus/koulutusmateriaalit/reilusti-paras-verkkokoulutus/


  Urheilutoimijoita kannustetaan ottamaan kuva suoritetusta diplomista ja jakamaan kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas. Tällä tavoin urheilutoimija osoittaa urheilevansa reilun pelin arvojen mukaisesti.

  Puhtaasti paras ja Reilusti paras -verkkokoulutuksia ja niiden suorittamista koskeviin kysymyksiin vastaa SUEK ry.

  https://suek.fi/